tracking

ทีมหลังบ้านบริหารงาน ควบคุมงาน
ทุกฝ่ายภายใต้หน้าจอเดียว

ทีมหลังบ้านบริหารงาน
ควบคุมงานทุกฝ่าย
ภายใต้หน้าจอเดียว

สั่งงาน ตรวจงาน เช็คสถานะงานแบบ Real Time ได้
ในระบบเดียว

สั่งงาน ตรวจงาน เช็คสถานะงานแบบ Real Time ได้ในระบบเดียว

ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อย ทางเราจะรีบติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
ไม่สามารถส่งข้อความได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้ง
tracking
tracking
 • ติดตามสถานะการทำงานอย่าง Real-Time พร้อมเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้ทีมบริหารเห็นภาพรวมการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

 • ติดตามประวัติการทำงานของผู้ให้บริการ และคุณภาพบริการของทีมงานได้

tracking
work order
 • จ่ายงานง่ายๆ ด้วยไม่กี่ขั้นตอน พร้อมแจ้งเตือนงานเข้าใหม่ทุกครั้ง

 • เช็ครายละเอียดงาน และสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำด้วย Google API
  ช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานให้กับผู้ให้บริการ

 • จัดตารางคิวให้ทีมงาน ช่วยให้การวางแผนงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น

 • รองรับการเชื่อมต่อ API กับระบบอื่น เพื่อลดการทำงานแบบแมนนวล

 • สร้างใบแจ้งหนี้และใบวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารไปที่อีเมลของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ทันทีที่จองบริการเสร็จสิ้น

 • ระบบ All-in-one ที่เชื่อมต่อทีมงานแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน 

 • ผู้ปฎิบัติงานสามารถบันทึกรายงานปฏิบัติงาน พร้อมรูปถ่าย และให้ทีมแอดมินตรวจสอบได้ในที่เดียว

 • ดูรายงานการทำงานย้อนหลังได้ตลอดเวลา

 • สามารถ Export รายงานเป็นไฟล์ PDF ได้ทันที

 • ควบคุมคุณภาพบริการได้ด้วยระบบประเมินจากลูกค้า

 • ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ด้วยระบบที่แจ้งเตือนทีมงานเมื่อใกล้ถึงเวลางาน

 • สร้าง Checklist ให้กับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

 • ปรับตัวเข้าสู่ยุค Data-Driven เพื่อพัฒนาองค์กรด้วยระบบฐานข้อมูล

 • ดูภาพรวมการทำงาน และความคืบหน้าของงานได้ด้วย Dashboard

 • เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการทราบมาแสดงผลได้ เช่น จำนวนงานที่ปิดในแต่ละเดือน จำนวนงานที่พนักงานแต่ละคนถือ เป็นต้น  

 • สามารถ Export เป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานต่อได้