ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการทีมงาน
 และตรวจดูสถานะการทำงานของ
ทีมงานได้ตลอดเวลา

ระบบกระจายงานที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น!

จองการสาธิตส่วนบุคคลวันนี้

มาดูกันว่าทำไมบริษัทชั้นนำหลายบริษัทเลือกใช้เรา


Copyright © 2019 Workforce | All rights reserved

EN@workforcedigital

ลูกค้าของเรา

ระบบบริหารจัดการที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของคุณทั้งหมด

ระบบจัดทำรายงานสำหรับตรวจสอบการทำงานของทีมงาน

ตรวจเช็คธุรกิจของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์

Space S

Workforce ทำให้ผมสามารถบริหารจัดการ
บริษัทของผมได้ง่ายยิ่งขึ้นจากที่ปกติผมต้อง
โทรหาทีมงานเพื่อบริหารจัดการออเดอร์ลูกค้า
กว่าวันละ 100สายปัจจุบันผมสามารถสั่งการ
และติดตามผลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด
เวลาอีกทั้งยังลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างทีมงานลงทำให้ผมสามารถรับงานและ
ขยายบริษัทให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น"

Seekster

Allrent

26%

60%

38%

บริษัทเติบโตขึ้น 26% ภายใน 1 ปี

“Seekter ใช้ระบบ Workforce กระจายงานให้แก่แม่บ้านทั้ง 10,000 คนในกรุงเทพระบบ Workforce ทำให้เราสามารถบริหารจัดการทีมงานได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเรามีทีมงานแอดมินเพียงแค่ 6 คนแต่สามารถบริหารงานแม่บ้านทั้งหมดได้”“บริษัทเราใช้ระบบ Workforce ในการสั่งงาน
 รปภ. ทั้งหมดของบริษัทระบบนี้ทำให้เรา
สามารถติดตามการทำงานของ รปภ.ได้ตลอด
เวลาทำให้สามารถจัดการส่งคนหมุนเวียนไปยัง
จุดที่ขาดแคลนหรือจุดที่เกิดปัญหาได้และทำให้
สามารถขยายบริษัทได้อย่างมั่นคง
บริษัทเติบโตขึ้น 60% ภายใน 1 ปี
บริษัทเติบโตขึ้น 38% ภายใน 1 ปี

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พัฒนากระบวนการทำงานของคุณ

ระบบ Tracking การทำงานของทีมงานของคุณ

ดูข้อมูลการใช้บริการย้อนหลังของลูกค้าทั้งทั้งหมด

สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ามีความสุขหลังการใช้บริการทุกครั้ง

ระบบ Assign งานสำหรับสั่งการแบบ 1-1

ระบบกระจายงานเข้าสู่มือถือของทีมงานทั้งหมด

บริหารธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น
ระบบ Dashboard สามารถติดตามผลการดำเนินธุรกิจ
ของคุณว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่
ระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจของคุณ

ลูกค้าของเรา

ระบบบริหารจัดการที่ครอบคลุม
การดำเนินธุรกิจทั้งหมดของคุณ

ระบบ Tracking การทำงานของทีมงานของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ดูข้อมูลการใช้บริการย้อนหลังของลูกค้าทั้งทั้งหมด

สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ามีความพึงพอใจหลังการใช้บริการทุกครั้ง

พัฒนากระบวนการทำงานของคุณ

ระบบ Assign งานสำหรับสั่งการแบบ 1-1

ระบบกระจายงานเข้าสู่มือถือของทีมงานทั้งหมด

ระบบจัดทำรายงานสำหรับตรวจสอบการ
ทำงานของทีมงาน

บริหารธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น
ระบบ  Dashboard สามารถติดตามผลการดำเนินธุรกิจ
ของคุณว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่
ตรวจเช็คธุรกิจของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์
ระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจของคุณ

Seekster

Seekster

60%

บริษัทเติบโตขึ้น 60% ภายใน 1 ปี

“Seekter ใช้ระบบ Workforce กระจายงานให้แก่แม่บ้านของเราทั้ง 10,000 คนในกรุงเทพ ระบบ Workforce ทำให้เราสามารถบริหารจัดการทีมงานได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเรามีทีมงานแอดมินเพียงแค่ 
5 คนแต่สามารถบริหารงานแม่บ้านทั้งหมดได้”

Allrent

38%

Workforce ทำให้ผมสามารถบริหารจัดการ
บริษัทของผมได้ง่ายยิ่งขึ้นจากที่ปกติผมต้อง
โทรหาทีมงานเพื่อบริหารจัดการออเดอร์ลูกค้า
กว่าวันละ 100สายปัจจุบันผมสามารถสั่งการ
และติดตามผลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด
เวลาอีกทั้งยังลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างทีมงานลงทำให้ผมสามารถรับงานและ
ขยายบริษัทให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น"

ลูกค้าของเรา
Fleet Management
Job Distribution
Booking System
Tracking
Dash Board
Customer Rating
Payment
Payroll
ENEN