การจองบริการติดตั้ง

ลูกค้ากดจองบริการ
ผ่านหน้าจองบริการของธุรกิจคุณเอง

เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า แสดงรายละเอียดบริการทั้งหมด ลูกค้าสามารถแจ้งวัน เวลา สถานที่ที่ต้องการรับบริการได้ง่าย ๆ

ธุรกิจบริการควรมีหน้าจองบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า
แสดงรายละเอียดบริการทั้งหมด ลูกค้าสามารถแจ้งวัน เวลา สถานที่ที่ต้องการรับบริการได้ง่าย ๆ

ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อย ทางเราจะรีบติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
ไม่สามารถส่งข้อความได้ในขณะนี้ โปรดลองใหม่อีกครั้ง
การจองบริการติดตั้ง
booking-service
 • ลูกค้าสามารถดูบริการทั้งหมด

 • ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดบริการ ขอบเขตการทำงาน ราคา
  รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ

 • ลูกค้าสามารถเลือกบริการที่สนใจได้ทันที

booking-date
 • ลูกค้าสามารถเลือกวัน เวลา ที่ต้องการรับบริการได้

booking-date
booking-location
 • ลูกค้าสามารถแจ้งสถานที่ในการรับบริการ

 • ลูกค้าเช็คสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำด้วย Google API ช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มความสะดวกสบายในจองบริการ

 • ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานที่ที่ต้องการรับบริการ

 • หากลูกค้าเคยรับบริการมาแล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดสถานที่ใหม่ สามารถดึงข้อมูลจากระบบได้ทันที

booking-payment
 • บัตรเดบิต/เครดิต

 • บัญชีธนาคาร

 • QR Code

 • เงินสด

 • วางบิล

booking-payment
 • แสดงรายการทั้งหมดที่ลูกค้าทำการจอง และสามารถเรียกดูข้อมูลรายการใช้บริการย้อนหลังได้

 • ลูกค้าสามารถเช็คสถานะงานได้

 • ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดงานได้

 • ลูกค้าสามารถดูรายละเอียด และติดต่อผู้ให้บริการได้

 • ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการชำระเงินได้

booking-rating
 • ลูกค้าเช็คความเรียบร้อย หรือตรวจงานก่อนจบงาน

 • ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการได้

 • ลูกค้าสามารถ feedback การบริการภาพรวมทั้งหมด

booking-rating