ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทำให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ดังนั้นหลาย ๆ ธุรกิจเร่งปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

           การมีแพลตฟอร์ม (Platform) เป็นของธุรกิจคุณเองถือว่าเป็นช่องทางที่ดีที่สุดอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวกลางในการเชื่อมคนสองกลุ่ม สำหรับธุรกิจให้บริการทำความสะอาด แพลตฟอร์ม (Platform) ถือว่าเป็นตัวกลางในการเชื่อมฝ่ายที่ต้องการหาคนมาช่วยทำความสะอาด (ลูกค้า) และฝ่ายที่มีทักษะทำความสะอาด (แม่บ้าน)  นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางที่ช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถรับงานได้มากขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น และอยู่ภายในต้นทุนที่คุณสามารถควบคุมได้

Platform use case

    มาดูกันว่าธุรกิจบริการทำความสะอาดสามารถนำระบบ myworkforce ไปใช้เป็นแพลตฟอร์มในการให้บริการทำความสะอาดได้อย่างไรบ้าง?

Platform use case
Platform use case
Platform use case
 • Myworkforce มีหน้าจองบริการให้ลูกค้าของคุณสามารถเข้ามาจองบริการทำความสะอาดที่ต้องการในหน้า website ได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผ่านสมาร์ทโฟนหรือแลปทอป

 • โดยคุณสามารถตั้งค่าข้อมูลบริการที่ต้องการให้ลูกค้าเข้ามาเลือกใช้บริการ เช่น ทำความสะอาดทั่วไป  , ทำความสะอาดออฟฟิศ , ทำความสะอาดใหญ่ หรือซักรีดเดลิเวอรี่ เป็นต้น

 • หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกบริการที่ต้องการ ดูรายละเอียดบริการ ราคาบริการ ขอบเขตการทำงาน รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทำความสะอาดนั้น ๆ

 • ลูกค้าสามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการให้แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาด

Platform use case
Platform use case
Platform use case
 • ลูกค้ายังสามารถแจ้งรายละเอียดหรือแนบรูปเพิ่มเติมให้กับทางแม่บ้านได้ เช่น  ต้องการให้แม่บ้านเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดมาเอง, ในพื้นที่ที่มีสัตว์เลี้ยง (กรณีที่แม่บ้านบางท่านแพ้ขนสัตว์ ก็จะไม่กดรับงานนั้น ๆ) หรือแนบรูปภาพพื้นที่ที่แม่บ้านต้องเข้ามาทำความสะอาด

 • การเลือกสถานที่ให้บริการ สามารถทำได้ 2 กรณี
  1 หากลูกค้ายังไม่เคยจองบริการ ระบบจะให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และสามารถค้นหาที่อยู่จาก Google Map
  2 หากลูกค้าเคยใช้บริการแล้ว ระบบจะจดจำข้อมูลของลูกค้า สามารถกดเลือกที่อยู่ได้เลย ในการจองบริการครั้งถัดไปจึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่

 • ระบบจะสรุปข้อมูลจองบริการทั้งหมด เช่น บริการที่ลูกค้าเลือก วัน เวลา สถานที่ในการรับบริการ และยอดชำระทั้งหมดที่ต้องชำระ ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินที่ตนเองสะดวก และกดชำระได้เลยทันที (คุณสามารถกำหนดช่องทางการชำระเงินได้ว่าจะเปิดให้ลูกค้าชำระเข้ามาผ่านช่องทางไหนได้บ้าง)

 • ลูกค้าจะได้รับอีเมลคอนเฟิร์มการจองบริการหลังจากกดชำระเงินแล้วเรียบร้อยแล้ว

Platform use case

เมื่อมีลูกค้าจองบริการเข้ามาและเลือกช่องทางการชำระเงินเป็น “โอนผ่านธนาคาร” และแนบสลิปการชำระเงินเข้ามา แอดมินหรือทีมหลังบ้านจะต้องเข้าไปตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินและกดตรวจสอบการชำระเงินเพื่อเป็นการอนุมัติงาน หลังจากนั้นงานจึงจะถูกมอบหมายไปยังแม่บ้านให้ทำงานต่อไป

การมอบหมายงานให้แม่บ้านไปทำงานสามารถทำได้ 2 กรณี

1 งานถูกมอบหมายโดยอัตโนมัติ – หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินสดหรือแอดมินกดอนุมัติการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว งานจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันของแม่บ้านโดยอัตโนมัติ

2 งานถูกมอบหมายโดยแอดมิน – กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการแม่บ้านที่ชื่นชอบ ลูกค้าอยากเปลี่ยนแม่บ้าน แม่บ้านขอยกเลิกงานเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อถึงวันที่ต้องเข้าไปให้บริการแล้วแต่ยังไม่มีแม่บ้านกดรับงาน ทางแอดมินสามารถกดมอบหมายงานให้แม่บ้านตามที่ลูกค้าแจ้งมา หรือมอบหมายงานให้แม่บ้านที่มีความเหมาะสมกับงาน

Platform use case

แอดมินสามารถตรวจสอบและติดตามได้ว่างานที่ลูกค้าจองบริการเข้ามาดำเนินการถึงขั้นตอนไหน โดยสามารถดูได้ที่ “สถานะงาน (status)” ในหน้าการใช้งานหลังบ้าน

Platform use case
 • เมื่อมีงานเข้าใหม่ จะมีแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือแม่บ้านทุกครั้ง

 • แม่บ้านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดงานเข้าใหม่ได้ว่า เป็นงานทำความสะอาดประเภทไหน วัน เวลาที่ลูกค้าต้องการให้เข้าไปบริการ ดูรายละเอียดสถานที่ทำงาน เงินที่จะได้รับจากการทำงาน

 • แม่บ้านสามารถกดรับงานผ่านหน้าแอปพลิเคชัน หลังจากนั้นสถานะงานจะถูกอัพเดทไปยังระบบหลังบ้านฝั่งแอดมินโดยทันที

Platform use case
Platform use case
Platform use case
 • เมื่อถึงวันเริ่มทำงาน แม่บ้านเข้าไปทำงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ลูกค้าระบุมา โดยสามารถกดดูแผนที่การเดินทางไปยังบ้านลูกค้าหรือโทรหาลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทันที

 • แม่บ้านสามารถกดเริ่มงานผ่านแอปพลิเคชันและเริ่มทำงาน  ซึ่งสถานะงานก็จะถูกอัพเดทในหน้าการใช้งานหลังบ้านทันที

 • หลังจากแม่บ้านทำงานเสร็จแล้ว สามารถกดปิดงานผ่านหน้าแอปพลิเคชัน ลูกค้าสามารถเซ็นต์รับรองการเสร็จสิ้นงาน แม่บ้านกรอกรายละเอียดหลังเสร็จงานและแนบรูปภาพประกอบรายงานตามที่กำหนด และสถานะงานก็จะถูกอัพเดททันทีในหน้าหลังบ้านของแอดมิน

Platform use case

นอกจากนี้แม่บ้านยังสามารถจัดตารางงานของตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน โดนสามารถระบุวันหยุดหรือวันทำงานของตนเองได้ และยังเช็คได้ว่ารับงานไว้วันไหนบ้าง

Platform use case
 • แอดมินสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานในฟังก์ชันรายงาน โดยสามารถดูได้ว่าแม่บ้านคนไหนรับผิดชอบงานนั้น ๆ แม่บ้านกดรับงานวันไหน เวลาเริ่มงาน เวลาเสร็จสิ้นงาน และตรวจเช็ครายละเอียดหรือรูปภาพที่แม่บ้านแนบเข้ามา รวมถึงลายเซ็นต์รับรองการเสร็จสิ้นงานจากลูกค้า

 • ซึ่งรายงานทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ออกมาเพื่อนำไปทำรายงานประจำวันหรือสรุปรายงานอื่น ๆ ต่อไป

Platform use case
Platform use case
Platform use case
 • แม่บ้านสามารถเช็คยอดเงิน และธุรกรรมทางการเงินของตนเองในหน้าแอปพลิเคชันได้ว่า

   • ยอดเงินของรายได้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำงานมา 
   • ยอดเงินที่สามารถถอนได้ในรอบนั้น ๆ
   • รายการถอนเงิน รายรับ หรือยอดเงินที่โดนหักจากบัญชี
 • แม่บ้านสามารถกดถอนเงินจากยอดเงินที่สามารถถอนได้ในรอบนั้น ๆ เมื่อถึงรอบการจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้เงินจะเข้าสู่บัญชีที่แม่บ้านผูกไว้กับระบบทันที

จะเห็นได้ว่าระบบ myworkforce เป็นตัวกลางในการช่วยทั้ง 3 ฝ่ายให้สื่อสารและทำงานกันง่ายขึ้น ทั้งฝ่ายที่ต้องการหาคนมาช่วยทำความสะอาด(ลูกค้า) ฝ่ายที่มีทักษะทำความสะอาด (แม่บ้าน) รวมถึงฝ่ายบริหารจัดการ(แอดมิน) คุณเองก็สามารถนำระบบ myworkforce ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองและกลายเป็น Platform เชื่อมต่อระหว่างลูกค้าของคุณ  พร้อมขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง