การจะเริ่มธุรกิจ Platform มันไม่ง่ายเลยถ้าเราไม่มี technology ที่เหมาะสม และระบบ myworkforce ถูกสร้างมาให้ตอบโจทย์การทำธุรกิจ platform บริการที่สุดแล้ว

คุณซาฮิบ อนันต์ทรงวิทย์, ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Seekster