3 เทคโนโลยีมาแรงที่ธุรกิจยุคดิจิทัลไม่ควรพลาด

Data       ข้อมูล (Data) คือ  ข้อมูลทุกอย่างที่สามารถแปลงเป็นดิจิทัลได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ...