ระบบที่ตอบโจทย์การทำงานยุค 2021 มากที่สุด! กับ myworkforce ตัวช่วยธุรกิจให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนมีทีมงานเพิ่ม 10x

ช่วยให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ง่าย และสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน พร้อมลดความผิดพลาด ลดต้นทุน พร้อมใช้งานได้ทันที

5 ฟังก์ชันการทำงานของ myworkforce

function-workorder1. Work Order

รับงาน ส่งงาน บันทึกการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถสั่งงานผ่านระบบจากที่ใดก็ได้ ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการแจ้งเตือนงานเข้าใหม่ สามารถดูรายละเอียดงาน พร้อมกดรับงานได้ทันทีจาก Application ทางโทรศัพท์

function-tracking2. Tracking

ตรวจสอบสถานะงานได้ทุกขั้นตอน แอดมินสามารถดูสถานะงาน พร้อมเช็คได้ว่าใครเป็นผู้รับงาน และตรวจดูประวัติการทำงานของผู้รับงานได้เช่นเดียวกัน3. Controlling

ควบคุมงานทุกฝ่ายภายใต้หน้าจอเดียวหลังงานเสร็จสิ้น ลูกค้าสามารถประเมินผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามผลการทำงาน และเช็คคะแนนของผู้ปฏิบัติงานแต่ละท่านได้

function -reporting4. Reporting

แอดมินสามารถดูรายงานการปฏิบัติงานได้ ปรับรูปแบบของรายงานตามความเหมาะสมของเนื้องานแต่ละประเภท และจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยผ่านระบบ cloud

function-dashboard5. Dashboard

หน้าสรุปข้อมูลที่จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมการทำงาน มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจต่อไป

ให้ myworkforce เป็นตัวช่วยธุรกิจคุณ และบริหารจัดการงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการทำงาน 10x แล้วคุณจะลืมการทำงาน manual แบบเดิม ๆ ไปแน่นอน!

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเรา
Email : [email protected]
Website : https://myworkforce.io
Call : (+66)85-564-8305